• 2016-06-23 00:00 - Linie 7, 12, 23, 118, 132, 153, 409, 429, 439. Zawieszenie kursowania w okresie wakacji.      
  • 2016-04-29 00:00 - Linia 278. Przebudowa ulicy Krakowskiej w Krzeszowicach..      
  • 2016-04-13 00:00 - Linie. 107, 143, 243, 301. Tymczasowe zmiany tras..      
  • 2016-03-24 00:00 - Linie 10, 16, 21, 211. Budowa węzła drogi S7 z ulicą Igołomską i Ptaszyckiego.      
poniedziałek, 5 grudnia